Mobil

0903 056 333

Mobil
Navštíviť obchod

Makadam je tvrdá hornina alebo úlomok minerálov používaný ako stavebný materiál. Získavame ho z lomov. Je tvorený z hrubých drtených kameňov. Delí sa na frakcie (0/2, 0/32, 0/63, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 22/63, 63/150)

Kontaktujte nás

Mobil

0903 056 333

Email

most@bauarticel.sk